Certifikáty

V roce 2006 jsme naší společnost úspěšně certifikovali dle normy ISO 9001, v roce 2012 jsme úspěšně zvládli recertifikaci dle ČSN EN ISO 9001 revize 2009. Od té doby pravidelně procházíme dozorovými a recertifikačním audity. Platnost certifikátů do prosince 2021 ČSN EN ISO 9001:2016