Personální zdroje

Personální zdroje

Pečlivý výběr pracovníků pro požadované pozice.

Vstupní testy koncentrace, zručnosti a odolnosti vůči stresu.

Pravidelné školení pracovníků u společnosti ČSJ (TQ, QM, QC, statistické metody, způsobilost měření)

Pečlivě zpracovaný motivační systém, vědomí vlastní odpovědnosti

Pravidelný teambuilding

Orientace na QMS a zákazníka

 •  kvalifikační systém (matice kvalifikací)
 • vzdělání ve vztahu ke kvalitě – systém školení a testů
 • test koncentrace – výkon a kvalita práce
 • test zručnosti
 • odborné ověření zraku a sluchu
 • dobrý zdravotní stav
 • pracovní týmy sjasnou odpovědností
 • jazykové vybavení (v případě požadavku pracovníci se znalostí německého, anglického a ruského jazyka)
 • vlastní pracovní oblečení i s ohledem na ESD
 1. barevné odlišení od kmenových zaměstnanců zákazníka
 2. barevné odlišení vedoucího týmu
 3. jmenovky s uvedením pracovní pozice zaměstnance