Služby v managementu jakosti

Nabízené služby

 • Komplexní poradenské a konzultační služby při budování, revizi a údržbě systému řízení jakosti
 • Analýza stávajícího stavu společnosti a porovnání stávajícího systému řízení s požadavky standardů
 • Návrh konkrétních postupů pro uvedení systému do souladu s mezinárodními standardy či další budování systému a jeho rozvoj
 • Revize dokumentace a její údržba
 • Spolupráce při stanovení a realizaci programů společnosti pro neustálé zlepšování, při stanovení a vyhodnocování cílů společnosti, ale i při stanovování motivačních či školících programů atd.
 • Detailní organizační, funkční a procesní analýza současného stavu organizace
 • Identifikace klíčových procesů
 • Identifikace nadbytečných aktivit v jednotlivých procesech ve vazbě na organizační strukturu v co možné nejužší spolupráci s všemi organizačními složkami zákazníka
 • Návrh optimalizace procesů, jejich zjednodušení a zprůhlednění
 • Analýza a identifikace příčin jakéhokoliv problému vzniklého v procesu zákazníka či u jeho dodavatelů.
 • Návrh systémového či procesního řešení a opatření vedoucí k odstranění daného problému.
 • Návrh a spolupráce při implementaci těchto opatření a vyhodnocování jejich účinnosti.
 • Project management
 • Příprava a vedení projektového týmu na pozici:
  • Technik jakosti
  • Manažer jakosti
  • RQE
  • Procesní / projektový inženýr