Třídící a kontrolní činnost

 • Třídění vstupního materiálu
 • Mezioperační kontroly
 • Výstupní kontroly
 • CSL1, CSL2 kontroly
 • Quality wall
 • Vizuální kontroly
 • Zkoušky funkčnosti
 • Mechanické testy
 • Zpracování pracovních podkladů
  1. Objednávka zákazníkem nebo jeho dodavateli
  2. Spolupráce na tvorbě pracovních podkladů
  3. Zapracování vlastních zkušeností s produktem
 • Značení materiálu v jednotlivých pracovních fázích
  1. Používán princip semaforu pro označení materiálu v jednotlivých fázích rozpracovanosti
  2. Značení dílců či balících jednotek standardizováno, jednoznačné

používáme: osobní razítka Trodat různých velikostí, popisovače, barevné etikety, samolepící štítky, plombovací pásky apod.

 • Výstup dat z prováděné činnosti
  • Srozumitelná dokumentace plnící požadavky ISO 9001 a ISO TS 16949
  • Každý den přehled o zpracovaném množství a počtu a druhu vad
  • Forma histogramu a sběrných karet
  • Dokumentace v ČJ, NJ a AJ
  • Zpracování pareto analýzy
 • Ukončení zakázky
  1. Předání výsledku z vlastní činnosti
  2. Návrh dalšího postupu případných nok kusů – opracování, demontáž, zpracování reklamačních podkladů..
  3. Možnost fakturace 3. straně