Ke dni 1.3.2020 jsme ukončili veškerou spolupráci se společností Manuvia Quality s.r.o.

Veškeré naše další aktivity ohledně třídících a kontrolních služeb a poradenství v oblasti kvality, stejně jako externí auditování těchto činností zůstávají pouze v kompetenci společnosti Faria s.r.o.

Odpovědnou a kontaktní osobou je pro tyto činnosti pí. Marta Studničková marta.studnickova@faria.cz, tel.: +420 777 208 481

Společnosti Manuvia Quality s.r.o. a jejím pracovníkům přejeme hodně pracovních úspěchů